Solární asociace

Stavíme podle zásad solární asociace

Používáme osvědčené technologie od renomovaných výrobců. Náš tým je složen ze zkušených profesionálů, kteří mají všechna potřebná osvědčení a certifikáty. Naše instalace jsou provedeny v souladu s veškerými bezpečnostními nařízeními. V rámci našeho členství v Solární asociaci proto maximálně vítáme a podporujeme Etalon Solární asociace o zásadách pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren.

Zásady pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren

 1. Zavazujeme se zaslat zájemci o FVE reakci na poptávku do 1 týdne od obdržení poptávky a indikativní nabídku do 10 pracovních dnů (u FVE bez stavebního povolení).
 2. Nenabízíme zákazníkovi řešení s maximální výší dotace, ale s maximálním přínosem pro něj.
 3. I přesto, že nás k tomu nezavazují podmínky dotačních programů, hodnotíme potenciál vlastní spotřeby a přetoků elektřiny a potenciál výrobny pro případné budoucí zapojení do komunitního sdílení energií. Kriticky zhodnotíme návratnost investice do FVE.
 4. Při navrhování akumulace optimalizujeme synergické efekty akumulace neelektrické (teplá voda, vytápění atp.) a bateriového systému. Preferujeme zájem zákazníka o efektivitu celkového energetického řešení.
 5. Vysvětlíme zákazníkovi, jaké informace a součinnost od něj budeme požadovat a informujeme jej o dalším postupu (např. smlouvě o připojení, apod).
 6. Vysvětlíme zákazníkovi navrhované technické řešení, zejm. s ohledem na měření po fázích.
 7. Pravdivě zákazníka informujeme o možnostech odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutých zárukách.
 8. Po zákazníkovi nikdy nepožadujeme zaplatit plnou cenu díla předem.
 9. Při podpisu smlouvy o dílo zákazníkovi potvrdíme, že jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu a na vyžádání mu předložíme k nahlédnutí pojistnou smlouvu.
 10. Po podpisu smlouvy o dílo požadujeme úhradu zálohy ve výši max. 60 % z ceny díla.
 11. Projektovou dokumentaci vypracujeme nejpozději do 60 dnů od připsání první zálohy, vyjma případů, kdy zahájení projektové přípravy zdrží čekání na smlouvu o připojení. O prodloužení lhůty zákazníka prokazatelně informujeme.
 12. Upozorníme zákazníka, že vyřízení dotace může trvat několik měsíců.
 13. Před samotnou realizací (nikoli nezbytně před podpisem smlouvy o dílo) provedeme u zákazníka místní šetření a případně flexibilně a transparentně upravíme projekt.
 14. Zavazujeme se nezahájit realizaci FVE dříve, než bude podepsaná smlouva o připojení (či dle dohody smluvních stran).
 15. Při dodání komponent a nástupu našich pracovníků požadujeme úhradu zálohy min. 50 % a max 70 % z ceny díla (tak, aby záloha pokryla alespoň cenu za komponenty).
 16. Na vyžádání předložíme zákazníkovi reference dokončených projektů.
 17. Zákazníka transparentně informujeme o zatížení střechy instalací FV panelů a způsobu ukotvení, a v případě pochybností doporučíme zákazníkovi prověření stavu či statiky střechy odbornou stavební firmou.
 18. Připojení FVE povedeme dle podmínek příslušného provozovatele distribuční soustavy, zákazníka upozorňujeme na náklady nutné pro úpravu OM a snažíme se je transparentně prezentovat, nejlépe již v nabídce, nejpozději před uzavřením smlouvy po obhlídce místa plnění.
 19. Instalaci provedeme v souladu s požárními a dalšími předpisy a dle doporučení příruček Solární asociace, v případě pochybností vždy konzultujeme s odborníkem na danou oblast.
 20. Cena uvedená ve smlouvě o dílo je vždy za dodávku kompletní FVE s přihlédnutím ke specifikovanému rozsahu díla, neúčtujeme zákazníkovi žádné další poplatky (vyjma vícenákladů vyhrazených ve smlouvě o dílo).
 21. Při předání díla zákazníkovi dostatečně vysvětlíme funkcionalitu a ovládání instalované FVE. Zákazníka prokazatelně proškolíme (u FVE nad 100 kWp předáme místní provozní předpis, u menších systémů stručný návod k obsluze) a také předáme veškerou dokumentaci k dílu dle ČSN EN 62446-1. Předávaná projektová dokumentace je vždy dokumentací skutečného provedení stavby.
 22. Při předání díla se zákazníkem sepíšeme předávací protokol, který obsahuje zejména vady a nedostatky, seznam dokumentace a revizní zprávu s doporučením pravidelných revizí a servisu.
 23. Po předání díla vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu. V případě nedodělků (které budou uvedené v předávacím protokolu) umožníme zákazníkovi zadržet max 5% z ceny díla.
 24. Předáním díla naše komunikace se zákazníkem nekončí. Na telefonické nebo písemné podněty zákazníka reagujeme nejpozději do pěti dnů.
 25. Zavazujeme se zákazníkovi poskytovat záruční servis, za zákazníka vyřídíme i záruky poskytované výrobci komponent, nikoli pouze záruky poskytnuté námi jako zhotovitelem.
 26. Nabídneme zákazníkovi placené servisní služby (nejlépe v souladu s ČSN EN IEC 62446-2). V případě, že služby tohoto typu neposkytujeme, předáme kontakt na smluvního servisního partnera.
 27. Na vyžádání Solární asociace poskytneme vzorové smlouvy, nabídky a další podklady a souhlasíme, že může dojít k návštěvě náhodně vybraného realizovaného projektu ze strany Solární asociace (se souhlasem zákazníka).
 28. V případě, že Solární asociace obdrží stížnost ze strany nespokojeného zákazníka, vyjádříme se k ní jako zhotovitel do pěti dnů od obdržení výzvy ze strany Solární asociace a budeme stížnost ve spolupráci se Solární asociací aktivně a bezodkladně řešit.

Co říkají zákazníci

Naše práce dává smysl, když jsou zákazníci s naším systémem spokojení, mají jasnou úsporu a chválí nápady, které jsme jim přinesli. Děkujeme za vaši důvěru.

Kontaktoval jsem FINKIS s žádostí o cenovou nabídku FVE. Během jednoho dne jsme domluvili schůzku. Už během první návštěvy bylo vidět, že se pan Mojžíš snaží najít přesné řešení pro naši domácnost. Řešil všechny technické detaily a měl zajímavé nápady ohledně instalace. Vše mi trpělivě a lidsky vysvětloval. Měl jsem možnost posoudit navrhované řešení s dalšími nabídkami a chováním a vstřícností se žádná další firma FINKISu nevyrovnala. Jako jediný z oslovených firem mi cenovou kalkulaci osobně dovezl, a ještě jednou vše vysvětlil. Další mé požadavky byly řešeny napřímo s elektrikářem. V tomhle byla firma FINKIS rovněž ojedinělá. Mohu označit jednání za profesionální a upřímně doporučit.

Karel Meloun Dolní Lhota

Dobrý den. Chtěl bych Vám poslat krátké hodnocení Vašeho obchodního zástupce pana Mojžíše. Hned při prvním setkání na mně působil příjemným dojmem. Z jeho přístupu je vidět že jde o člověka který ví o čem mluví. Velice ochotně mi odpověděl na všechny mé dotazy a podrobně mi vysvětlil co všechno lze od fotovoltaiky očekávat. Na jakýkoliv dodatečný dotaz je ochoten kdykoliv odpovědět. Takových obchodníků víc.

Jan Kala Šenov

Dobrý den, chtěla bych Vám vyjádřit poděkování za Vaši dosavadní spolupráci při přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny v Hodoňovicích. Já i manžel jsme byli doposud s Vaší spolupráci velmi spokojeni, oceňujeme zejména Vaši vstřícnost a snahu vyřešit vše tak, aby instalace proběhla bez problémů. Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme.

Žídkovi Hodoňovice

Při zadání a realizaci fotovoltaické elektrárny jsme byli spokojeni. Oceňujeme vstřícnost při realizaci. Jednání firmy FINKIS a.s. je velice profesionální a můžeme tuto firmu doporučit.

Kamil a Věra Sosnovi Komárov

Při výběru realizační firmy jsme vybírali z několika nabídek. Nabídky byly podobné, ale doby realizace byly možné až po několika měsících. Výjimku tvořila firma FINKIS a.s., kdy obchodní zástupce pan Midrla dojel již druhý den, prohlédl si dům, a do dvou dnů se vrátil s konkrétními návrhy fotovoltaické elektrárny. Rychlé a korektní jednání nás upřímně mile překvapilo. Poté následovala parta tří elektrikářů a montérů, kteří během dvou týdnů provedli montáž zařízení. Celkově jsme byli s FINKIS a.s. spokojeni a můžeme doporučit. Pavel, Katka, Šimon a Matouš

Staňkovi

Získejte zdarma individuální cenovou kalkulaci a zajímavé informace e-mailem

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí a budou použity výhradně ke vzájemné komunikaci a vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky, dle Zásad zpracování osobních údajů.
finkis-logo

Co můžete udělat pro získání vašeho solárního systému?
Do formuláře vložte váš kontakt a my se vám obratem ozveme.

Nemůžete se dočkat
Pak nám můžete rovnou zavolat a naplánovat si návštěvu u vás…

EneDom FINKIS a.s.

Mobil: +420 770 168 056
E-mail: fve@finkis.cz

Kancelář a sídlo společnosti:
Růžová 256/14, 746 01 Opava

Pobočka České Budějovice:
Pražská třída 3, 370 04 České Budějovice

Pobočka Praha:
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 09645551
DIČ: CZ09645551
Spisová značka B 11434/KSOS vedená u Krajského soudu v Ostravě